*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
Mallra Linjen, LLAMA
Mallra Linjen - av LLAMA. Film och musik av: Lisa Sundin, Linnéa Dotevall, Agnes Andréasson, Maja Oldefors och Alice Ryne.

Mallra (verb)

Begreppet Mallrats/ Mall rats som finns med i namnet på projektet är amerikanskt uttryck för individer (främst unga) som hänger i gallerior och köpcentrum (malls) utan att konsumera något. Det beskrivs som en slags skräpkultur. Med projektet Mallrats är tanken att förskjuta fokus, lyfta en grupp unga och äldre individer som medvetna om sin omgivning, arkitekturen och några som kan ifrågasätta och utmana den.

Verbet Mallra utvecklades under tidigare workshops med Mallrats och nämndes först av Alva Schiöler i en diskussion initierad av Sofia Kumlin om projektets titel och huruvida Mallrats borde stå särskrivet eller ej. Verbet Mallra blir även till en försvenskning av det amerikanska begreppet Mallrats. 

Arkitekturfotografi


Klasserna E, G och H från programmet språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet sökte efter linjer att fotografera i Angereds-gallerian. Det resulterade i mycket spännande arkitekturfotografi som sätter fokus på viktiga detaljer och material som berättar om gallerians miljö.

När Petar Cvetkovski funnit ett bra rutmönster som detalj på en pelare vid gallerians vägg så märker han hur en kamera även är riktad direkt mot honom själv. På den här platsen sitter en övervakningskamera som pekar ut åt gallerians gågata. På en gågata i en galleria råder samma lagar som på ett öppet offentligt torg. Dock så ser det inte riktigt ut så i praktiken för hur galleriornas ägare agerar och skapar regler. Frågan är om gallerian har tillstånd för den här kameran. För att bevaka ett öppet offentligt rum krävs särskilda orsaker.


Dags att handla (Time to act)


Adem Aliu, Daniela Belodedici, Najma Cumar, Petar Cvetkovski, Angel Karaivanov, Najmo Mahamud, Heidi Marquardt, Linn Pettersson

Mallrats intog Göteborgs Konsthall!

Här är en länk till Göteborgs Konsthalls hemsida där det ligger dokumentationer ifrån 18 maj då Mallrats handgripligen intog konsthallen genom att dra upp porten med ett tjockt rep.

MALLRATS INTOG GÖTEBORGS KONSTHALL

Samt en länk till ett inslag på GP-TV och skrivet reportage: Ungdomar kräver utrymme för konst.

Mallrats intar Göteborgs Konsthall. Foto: Markus Görsch.

Mallrats-presentationer på Göteborgs Konsthall med kreatörer & aktörer ifrån Angeredsgymnasiet, Schillerska gymnasiet och Livslust Norra Hisingen. Foto: Markus Görsch.

Osynlig graffiti på Göteborgs Konstmuseeums byggnad. Foto: Markus Görsch.

Nadia intervjuad av GP-TV. Foto: Markus Görsch.

Mens - Att blöda fritt
Att blöda fritt Ada Andrén, Sabina Andersson och Johanna Engström.

Galleriors miljöer är ofta kliniskt rena med doft av parfymerat rengöringsmedel. Inga dofter av kroppar eller svett ska göra sig märkbara. Alla spår av skräp och avfall städas bort. Inga spår eller avtryck av mänskligt liv ska synas på platsen. Det ska se ut som att vi inte lämnar några spår. Och på bilder meddelas budskap om renhet, det fräscha, miljövänliga etc. Det mest levande syns i idealiserade reklambilder med rena och perfekta människor.
Ada Andrén, Sabina Andersson och Johanna Engström har arbetat med Mens. Någonting högst naturligt. Samtidigt som det är något vi räds för att visa och håller tyst om. Under en presentation på Göteborgs Konsthall 18 maj inför en stor publik så ställde de frågan: "Hur många här inne har mens just nu?" Endast en vän till gruppen räckte upp handen. ”Är det så att det bara är en här i rummet som har mens just nu? Eller är det så att vi väljer att hålla tyst om det?”.
Genom att göra verk med nedblodade tamponger och bindor så öppnar de upp de här rummen. Vissa skulle vilja uttrycka att de skräpar ner. Men om man ska vrida på det och se till vad de här rummen producerar så står mensblodet för något långt mycket renare, miljövänligare och mer levande.
Projektet sträcker sig även ut i andra rum än gallerior. För vem och vad är det som får lov att synas och ta plats i det offentliga rummet? 

Mens Ada Andrén, Sabina Andersson och Johanna Engström.


Mens i Galleria Ada Andrén, Sabina Andersson och Johanna Engström.Tamponger i semioffentligt rum Ada Andrén, Sabina Andersson och Johanna Engström.


FOREVER 21

Karolina och Ebba har fotograferat Eva, Gunn, Jan och Ockie som är deltagare i Mallrats genom Livslust vars verksamhet utgår från Backa Kulturhus på Norra Hisingen. Livslust anordnar och huserar olika kultur och friluftsaktiviteter för seniorer. Den här fotograferingen är ett möte över generationsgränser.

På bild klipps de fotograferade personerna in i en tecknad galleriamiljö. På en skylt står det: FOREVER 21. Det  är mycket ovanligt att man ser äldre personer på reklambilder i gallerior. Det är som om vi alla alltid ska vara 21, eller ständigt ska sträva efter att vara så unga, i de här rummen. Att fotografera bilder av äldre på ett levande sätt så som Karolina och Ebba gör är därför viktigt. Bilder som dessutom bör ta plats i offentligheten. Det är viktigt att låta alla känna sig representerade i staden och samhället. Livet måste tillåtas att vara störren än att det ska avslutas vid 21 års ålder. Något som den här gruppen vitala och nyfikna mallrats visar upp väldigt bra med sin livslust.iktigt. Liksom de  är viktigt att fotgrafera bilder av äldre mäniskor och visa offentligt är viktigt. Liksom det är viktigt att

FOREVER 21 av: Karolina Alvekrans & Ebba Blom / Fotomodeller: Eva Robertsson, Ockie Johansson, Gunn Godén & Jan Bahlenberg


FOREVER 21 av: Karolina Alvekrans & Ebba Blom / Fotomodeller: Ockie Johansson, Gunn Godén, Eva Robertsson & Jan Bahlenberg

Berlin, by LAMA

Gränsen mellan det privata och det offentliga undersöks i konstprojektet Mallra Linjen. Under genomgångar på Schillerska gymnasiet i Göteborg så började Thelma L Lindblom, Sara K Altvall och Mimmie Sjölund fundera över gränser. Och de sträckte sig långt. Hur ser gränserna ut mellan olika länder började de fråga sig? Vad är den forna Berlinmuren för typ av linje. Är Berlinmuren ett offentligt rum? I sökande efter svar på en rad frågeställningar begav de sig iväg till Berlin.Filmad och producerad av Thelma L Lindblom, Sara K Altvall och Mimmie Sjölund.
Måndagen den 18 maj intog ett stort antal mall rats Göteborgs Konsthall! Vanligtvis håller museum och konsthallar stängt på måndagar.

Nu "mallrar" vi måndagen på Göteborgs Konsthall... Vi tycker det är på tiden att andra rum har öppet mer än bara butiker i staden.
MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL


MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL
Måndag 18 maj kl 15-16


På måndagar är det vanligt att museum och konsthallar är stängda. Men måndagen den 18 maj kl 15-16 kommer Göteborgs Konsthall att öppnas upp av ett trettiotal Mallrats som bryter måndagsregeln och fysiskt drar upp konsthallens dörr med ett tjockt rep.

Nu "mallrar" vi måndagen på Göteborgs Konsthall... Vi tycker det är på tiden att andra rum har öppet mer än bara butiker i staden.

- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg - Mallra Linjen.

Vad är då Mallrats och mallra? Mallrats som begrepp är ett amerikanskt uttryck för individer, främst unga, som hänger i köpcentrum utan att konsumera något. Mallrats brukar ses som en slags skräpkultur. Att mallra är att i ett köpcentrum av privat eller halvoffentlig karaktär bedriva fri konstnärlig aktivitet som inte är bunden till köpcentrets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under våren 2015 genomför unga och seniorer från olika stadsdelar i Göteborg projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen tillsammans med konstnären Kristoffer Svenberg, Göteborgs Konsthall och enheten för Barnkultur, Göteborgs Stad. Samarbetet har kretsat kring en gemensam undersökning av offentliga och halvoffentliga rum i vår stad. Genom att arbeta med olika konstnärliga metoder, som till exempel performance, video och fotografi, har deltagarna tillsammans med Kristoffer Svenberg utforskat köpcentrum och liknande halvoffentliga platser. Syftet har varit att undersöka var gränsen går mellan det privata och offentliga.

Köpcentrum och gallerior byggs för att vi ska konsumera och se saker. Rummen anpassas inte för våra kroppar. Det är inte meningen att vi ska stanna upp eller käna oss för bekväma. I projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen tar vi plats i stadens kommersiella rum och utmanar normer. Det blir en gemensam utmanande praktik, ett slags antiverksamhet.

- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg - Mallra Linjen.

Den 18 maj är första gången som alla mallrats möts och tillsammans kommer de att göra konsthallen, innanför och utanför, till en levande plats. På en måndag.

Projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen är en del i Göteborgs Konsthalls uppsökande verksamhet för att öka delaktigheten och tillhörighet hos allmänheten i kulturlivet. I Mallrats Göteborg - Mallra Linjen erbjuder Göteborgs Konsthall ett dialogbaserat lärande där deltagarna under handledning av en konstnär och konstpedagog själva skapar innehållet.

- Mija Renström, vik intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall

DELTAGARE
Deltagarna i Mallrats Göteborg - Mallra Linjen är gymnasielever från kursen estetisk kommunikation, åk 1 vid Schillerska gymnasiet och klasserna E, G och H från programmet Språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet, samt seniorer från programmet Livslust på Backa Kulturhus.
Mallra Linjen av LLAMA


Mallra Linjen - av LLAMA. Film och musik av: Lisa Sundin, Linnéa Dotevall, Agnes Andréasson, Maja Oldefors och Alice Ryne.

Maskerad Linje

The Unknown - Manat Rueangchalyot, Foto: Jared Menghestab


The Unknown - Manat Rueangchalyot, Foto: Jared Menghestab

Promenad! För en bättre värld!

Var med på ett kul färgglatt äventyr som kommer att bidra med positiv energi i staden Göteborg! Dessutom är det ett möte över generationsgränser.


Nadia Äärlaht 17 år som går estetiska programmet på Schillerska Gymnasiet har formulerat ett projekt som hon vill att en grupp seniorer ska hjälpa till med. Hon söker efter daglediga seniorer som skulle vilja hjälpa henne genom att gå en promenad. En promenad som kommer att uttrycka en rad positiva saker. Hon frågar sig var gränsen och linjen går mellan att något bara är en promenad och en demonstration. Ni som promenerar kommer att bära på budskap som: 
För en bättre värld!                    Lika rättigheter för alla!                           Bort med förtryck!                         Ja till feminism!                    Ja till Jämlikhet!                                Bort med rasism!


Promenaden kommer att äga rum i Femmanhuset den 14 april kl 13:00. Inget krav på särskild klädsel men Nadia vill gärna att ni tar på er färgstarka kläder så som jacka i klar färg etcetera. Nadia kommer att förse er med färgglada skyltar. Samt så bjuds det på stärkande tilltugg och frukt. Om ni vill deltaga i promenaden med ett härligt gäng så kan ni anmäla er via:

Kristoffer Svenberg på mail: info[at]kristoffersvenberg.com

eller via:

Gun Mattsson, Livslust
Mail: gun.mattsson[at]norrahisingen.goteborg.se
Telefon till Livslust: 031-3669097

Arkitektur - Linjer


Klasserna E, G och H från programmet språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet sökte efter linjer att fotografera i Angereds-gallerian. Det resulterade i mycket spännande arkitekturfotografi som sätter fokus på viktiga detaljer och material som berättar om gallerians miljö.

När Petar Cvetkovski funnit ett bra rutmönster som detalj på en pelare vid gallerians vägg så märker han hur en kamera även är riktad direkt mot honom själv. På den här platsen sitter en övervakningskamera som pekar ut åt gallerians gågata. På en gågata i en galleria råder samma lagar som på ett öppet offentligt torg. Dock så ser det inte riktigt ut så i praktiken för hur galleriornas ägare agerar och skapar regler. Frågan är om gallerian har tillstånd för den här kameran. För att bevaka ett öppet offentligt rum krävs särskilda orsaker.


Angereds Gymnasium

Elever ifrån Angereds Gymnasium är med som kreatörer av Mallrats Göteborg - Mallra linjen.Linn Pettersson som är konstkonsulent arbetar även pedagogiskt med workshops. Här visar hon utifrån klassrummet ett exempel på hur mallrande verksamhet kan gå till. Det projicerade exemplet hon använder sig av är en tillfällig skulptur som tidigare gjorts inom projektet Mallrats av Josefine Gyllensvärd.

Kristoffer Svenberg visar ett exempel på hur man kan mallra en linje. Foto: Heidi Marquardt, Linn PetterssonNär Mallrats ifrån Angeredsgymnasiet fick styra i gallerian så skapade de direkt en mänsklig linje.
Foto: Linn Pettersson

Livslust Norra Hisingen

Med på projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen är också Livslust som håller till på Backa Kulturhus vid Selma Lagerlöfs torg på Norra Hisingen. Livslust är en organisation vars verksamhet innefattar olika typer av kulturverksamhet och aktiviteter för daglediga seniorer. Att Livslust hörde av sig och visade intresse för att delta i Mallra Linjen var mycket kul.Nadia Äärlaht ifrån Schillerska Gymnasiet, som också är medskapare av Mallrats Göteborg - Mallra Linjen, presenterar sin projektidé "Promenad! För en bättre värld!" inför ett glatt gäng ur gruppen på Livslust.

Schillerska Gymnasiet

13 jan 2015 i en minst sagt auktoritär arkitektur på Schillerska gymnasiet presenterade Kristoffer Svenberg idéer bakom Mallrats Göteborg - Mallra Linjen för att locka intresserade att vilja deltaga som medskapare. 

Göteborgs Konsthall

Onsdagen den 3 december gjorde Kristoffer Svenberg en offentlig presentation av projektet MALLRATS GÖTEBORG - MALLRA LINJEN på Göteborgs Konsthall.

"Är du nyfiken på ett av Göteborgs Konsthalls kommande konstprojekt? Vill du kanske till och med vara med? Konstnären Kristoffer Svenberg presenterar idéerna inför Mallrats Göteborg - Mallra Linjen som kommer att äga rum 2015. Genom praktiken att "mallra linjen" kommer gränsdragningar och linjer i staden att vridas på, förflyttas eller suddas ut för att möjliggöra oväntade möten. Denna inledande presentation riktar sig både till en konst- och arkitekturintresserad publik och till unga eller andra grupper som vill bli medskapare och ta en mer aktiv del i projektet.

Att "mallra" betyder att bedriva fri kreativ eller konstnärlig aktivitet i ett köpcentrum. Projektet kommer att ge unga från olika delar av Göteborg möjlighet att skapa offentlig konst som ger nya perspektiv på arkitektur och stadens kommersiella rum. Projektet är ett samarbete mellan Kristoffer Svenberg och Göteborgs Konsthall."


 Jordache Naran, Emelie Ida Sjödén, Kelly Tångring, Hanna Lindström, Film/Foto: Olivia Arwin. 2014.

MALLRA (verb)

Begreppet Mallrats/ Mall rats som finns med i namnet på projektet är amerikanskt uttryck för individer (främst unga) som hänger i gallerior och köpcentrum (malls) utan att konsumera något. Det beskrivs som en slags skräpkultur. Med projektet Mallrats är tanken att förskjuta fokus, lyfta en grupp unga och äldre individer som medvetna om sin omgivning, arkitekturen och som några som kan ifrågasätta och utmana den.

Verbet Mallra utvecklades under tidigare workshops med Mallrats och nämndes först av Alva Schiöler i en diskussion initierad av Sofia Kumlin om projektets titel och huruvida Mallrats borde stå särskrivet eller ej. Verbet Mallra blir även till en försvenskning av det amerikanska begreppet Mallrats.