*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
Göteborgs Konsthall

Onsdagen den 3 december gjorde Kristoffer Svenberg en offentlig presentation av projektet MALLRATS GÖTEBORG - MALLRA LINJEN på Göteborgs Konsthall.

"Är du nyfiken på ett av Göteborgs Konsthalls kommande konstprojekt? Vill du kanske till och med vara med? Konstnären Kristoffer Svenberg presenterar idéerna inför Mallrats Göteborg - Mallra Linjen som kommer att äga rum 2015. Genom praktiken att "mallra linjen" kommer gränsdragningar och linjer i staden att vridas på, förflyttas eller suddas ut för att möjliggöra oväntade möten. Denna inledande presentation riktar sig både till en konst- och arkitekturintresserad publik och till unga eller andra grupper som vill bli medskapare och ta en mer aktiv del i projektet.

Att "mallra" betyder att bedriva fri kreativ eller konstnärlig aktivitet i ett köpcentrum. Projektet kommer att ge unga från olika delar av Göteborg möjlighet att skapa offentlig konst som ger nya perspektiv på arkitektur och stadens kommersiella rum. Projektet är ett samarbete mellan Kristoffer Svenberg och Göteborgs Konsthall."


 Jordache Naran, Emelie Ida Sjödén, Kelly Tångring, Hanna Lindström, Film/Foto: Olivia Arwin. 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar