*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
MALLRA (verb)

Begreppet Mallrats/ Mall rats som finns med i namnet på projektet är amerikanskt uttryck för individer (främst unga) som hänger i gallerior och köpcentrum (malls) utan att konsumera något. Det beskrivs som en slags skräpkultur. Med projektet Mallrats är tanken att förskjuta fokus, lyfta en grupp unga och äldre individer som medvetna om sin omgivning, arkitekturen och som några som kan ifrågasätta och utmana den.

Verbet Mallra utvecklades under tidigare workshops med Mallrats och nämndes först av Alva Schiöler i en diskussion initierad av Sofia Kumlin om projektets titel och huruvida Mallrats borde stå särskrivet eller ej. Verbet Mallra blir även till en försvenskning av det amerikanska begreppet Mallrats. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar