*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
Mallrats intog Göteborgs Konsthall!

Här är en länk till Göteborgs Konsthalls hemsida där det ligger dokumentationer ifrån 18 maj då Mallrats handgripligen intog konsthallen genom att dra upp porten med ett tjockt rep.

MALLRATS INTOG GÖTEBORGS KONSTHALL

Samt en länk till ett inslag på GP-TV och skrivet reportage: Ungdomar kräver utrymme för konst.

Mallrats intar Göteborgs Konsthall. Foto: Markus Görsch.

Mallrats-presentationer på Göteborgs Konsthall med kreatörer & aktörer ifrån Angeredsgymnasiet, Schillerska gymnasiet och Livslust Norra Hisingen. Foto: Markus Görsch.

Osynlig graffiti på Göteborgs Konstmuseeums byggnad. Foto: Markus Görsch.

Nadia intervjuad av GP-TV. Foto: Markus Görsch.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar