*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
Promenad! För en bättre värld!

Var med på ett kul färgglatt äventyr som kommer att bidra med positiv energi i staden Göteborg! Dessutom är det ett möte över generationsgränser.


Nadia Äärlaht 17 år som går estetiska programmet på Schillerska Gymnasiet har formulerat ett projekt som hon vill att en grupp seniorer ska hjälpa till med. Hon söker efter daglediga seniorer som skulle vilja hjälpa henne genom att gå en promenad. En promenad som kommer att uttrycka en rad positiva saker. Hon frågar sig var gränsen och linjen går mellan att något bara är en promenad och en demonstration. Ni som promenerar kommer att bära på budskap som: 
För en bättre värld!                    Lika rättigheter för alla!                           Bort med förtryck!                         Ja till feminism!                    Ja till Jämlikhet!                                Bort med rasism!


Promenaden kommer att äga rum i Femmanhuset den 14 april kl 13:00. Inget krav på särskild klädsel men Nadia vill gärna att ni tar på er färgstarka kläder så som jacka i klar färg etcetera. Nadia kommer att förse er med färgglada skyltar. Samt så bjuds det på stärkande tilltugg och frukt. Om ni vill deltaga i promenaden med ett härligt gäng så kan ni anmäla er via:

Kristoffer Svenberg på mail: info[at]kristoffersvenberg.com

eller via:

Gun Mattsson, Livslust
Mail: gun.mattsson[at]norrahisingen.goteborg.se
Telefon till Livslust: 031-3669097

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar