*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
Arkitektur - Linjer


Klasserna E, G och H från programmet språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet sökte efter linjer att fotografera i Angereds-gallerian. Det resulterade i mycket spännande arkitekturfotografi som sätter fokus på viktiga detaljer och material som berättar om gallerians miljö.

När Petar Cvetkovski funnit ett bra rutmönster som detalj på en pelare vid gallerians vägg så märker han hur en kamera även är riktad direkt mot honom själv. På den här platsen sitter en övervakningskamera som pekar ut åt gallerians gågata. På en gågata i en galleria råder samma lagar som på ett öppet offentligt torg. Dock så ser det inte riktigt ut så i praktiken för hur galleriornas ägare agerar och skapar regler. Frågan är om gallerian har tillstånd för den här kameran. För att bevaka ett öppet offentligt rum krävs särskilda orsaker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar