*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
FOREVER 21

Karolina och Ebba har fotograferat Eva, Gunn, Jan och Ockie som är deltagare i Mallrats genom Livslust vars verksamhet utgår från Backa Kulturhus på Norra Hisingen. Livslust anordnar och huserar olika kultur och friluftsaktiviteter för seniorer. Den här fotograferingen är ett möte över generationsgränser.

På bild klipps de fotograferade personerna in i en tecknad galleriamiljö. På en skylt står det: FOREVER 21. Det  är mycket ovanligt att man ser äldre personer på reklambilder i gallerior. Det är som om vi alla alltid ska vara 21, eller ständigt ska sträva efter att vara så unga, i de här rummen. Att fotografera bilder av äldre på ett levande sätt så som Karolina och Ebba gör är därför viktigt. Bilder som dessutom bör ta plats i offentligheten. Det är viktigt att låta alla känna sig representerade i staden och samhället. Livet måste tillåtas att vara störren än att det ska avslutas vid 21 års ålder. Något som den här gruppen vitala och nyfikna mallrats visar upp väldigt bra med sin livslust.iktigt. Liksom de  är viktigt att fotgrafera bilder av äldre mäniskor och visa offentligt är viktigt. Liksom det är viktigt att

FOREVER 21 av: Karolina Alvekrans & Ebba Blom / Fotomodeller: Eva Robertsson, Ockie Johansson, Gunn Godén & Jan Bahlenberg


FOREVER 21 av: Karolina Alvekrans & Ebba Blom / Fotomodeller: Ockie Johansson, Gunn Godén, Eva Robertsson & Jan Bahlenberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar