*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL


MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL
Måndag 18 maj kl 15-16


På måndagar är det vanligt att museum och konsthallar är stängda. Men måndagen den 18 maj kl 15-16 kommer Göteborgs Konsthall att öppnas upp av ett trettiotal Mallrats som bryter måndagsregeln och fysiskt drar upp konsthallens dörr med ett tjockt rep.

Nu "mallrar" vi måndagen på Göteborgs Konsthall... Vi tycker det är på tiden att andra rum har öppet mer än bara butiker i staden.

- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg - Mallra Linjen.

Vad är då Mallrats och mallra? Mallrats som begrepp är ett amerikanskt uttryck för individer, främst unga, som hänger i köpcentrum utan att konsumera något. Mallrats brukar ses som en slags skräpkultur. Att mallra är att i ett köpcentrum av privat eller halvoffentlig karaktär bedriva fri konstnärlig aktivitet som inte är bunden till köpcentrets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under våren 2015 genomför unga och seniorer från olika stadsdelar i Göteborg projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen tillsammans med konstnären Kristoffer Svenberg, Göteborgs Konsthall och enheten för Barnkultur, Göteborgs Stad. Samarbetet har kretsat kring en gemensam undersökning av offentliga och halvoffentliga rum i vår stad. Genom att arbeta med olika konstnärliga metoder, som till exempel performance, video och fotografi, har deltagarna tillsammans med Kristoffer Svenberg utforskat köpcentrum och liknande halvoffentliga platser. Syftet har varit att undersöka var gränsen går mellan det privata och offentliga.

Köpcentrum och gallerior byggs för att vi ska konsumera och se saker. Rummen anpassas inte för våra kroppar. Det är inte meningen att vi ska stanna upp eller käna oss för bekväma. I projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen tar vi plats i stadens kommersiella rum och utmanar normer. Det blir en gemensam utmanande praktik, ett slags antiverksamhet.

- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg - Mallra Linjen.

Den 18 maj är första gången som alla mallrats möts och tillsammans kommer de att göra konsthallen, innanför och utanför, till en levande plats. På en måndag.

Projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen är en del i Göteborgs Konsthalls uppsökande verksamhet för att öka delaktigheten och tillhörighet hos allmänheten i kulturlivet. I Mallrats Göteborg - Mallra Linjen erbjuder Göteborgs Konsthall ett dialogbaserat lärande där deltagarna under handledning av en konstnär och konstpedagog själva skapar innehållet.

- Mija Renström, vik intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall

DELTAGARE
Deltagarna i Mallrats Göteborg - Mallra Linjen är gymnasielever från kursen estetisk kommunikation, åk 1 vid Schillerska gymnasiet och klasserna E, G och H från programmet Språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet, samt seniorer från programmet Livslust på Backa Kulturhus.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar