*Mallra: (verb) ; att i galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under tidigare workshops med projektet Mallrats så har verbet mallra utvecklats. Vad verbet mallra betyder kommer att utgöra en del av vår praktik. Genom att projektet går ut på att agera utanför de vanliga ramarna så ger det upphov till en hel del nya erfarenheter för de medverkande. Genom sin pedagogik skapar det en förståelse för hur staden med dess arkitektur och rum påverkar och har inverkan på våra liv.

Titeln Mallrats är amerikansk slang och betyder i vanlig form ungdomar som hänger i köpcentrum och gallerior utan pengar eller planer på att konsumera något. Det brukar beskrivas som en slags skräpkultur. Med det här projektet är målet att vrida på begreppet så att det istället lyfter upp och belyser individer som medvetna om sin omgivning och några som utmanar och därigenom förändrar.

Vad som är viktigt för ett levande offentligt rum är utrymme och möjlighet till att utmana platsen, använda rummet på nya sätt och att det finns utrymme för möten utifrån olika intressen. Det kräver öppenhet för mångfald istället för homogen likriktning när det kommer till funktion och ideologi.
Livslust Norra Hisingen

Med på projektet Mallrats Göteborg - Mallra Linjen är också Livslust som håller till på Backa Kulturhus vid Selma Lagerlöfs torg på Norra Hisingen. Livslust är en organisation vars verksamhet innefattar olika typer av kulturverksamhet och aktiviteter för daglediga seniorer. Att Livslust hörde av sig och visade intresse för att delta i Mallra Linjen var mycket kul.Nadia Äärlaht ifrån Schillerska Gymnasiet, som också är medskapare av Mallrats Göteborg - Mallra Linjen, presenterar sin projektidé "Promenad! För en bättre värld!" inför ett glatt gäng ur gruppen på Livslust.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar